Rabaty do 40% w kategorii RABATY.

Regulamin sklepu

Ogólne warunki handlowe

BIŻUTERIA MAJYA, s. r. o.

Obecnie czytasz ogólne warunki ("Warunki") MAJYA JEWELRY, s. r. o. , IČO: 190 62 885, z siedzibą  pod adresem Novoměstskáská 207, 747 2 5 Sudice, zarejestrowana w  Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie pod numerem C 91877 ("my"). Niniejsze Warunki regulują relacje między nami jako sprzedawcami a Tobą, jako kupującymi,  w naszych sklepach internetowych, które można znaleźć na stronie internetowej www.majya.pl  ("Strona internetowa"). 

Zalecamy zapoznanie się z Warunkami w całości. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz tego robić, przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie najważniejszych punktów.

·           Klient jest najważniejszy i zawsze staramy się osiągnąć rozwiązanie, z którego Ty i my będziemy zadowoleni.

·           Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania Potwierdzenia otrzymania Zamówienia. Możesz również złożyć zamówienie telefonicznie lub e-mailem, w którym to przypadku wyślemy Ci Ofertę pocztą elektroniczną wraz z niniejszymi Warunkami. W takim przypadku Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez nas e-maila z potwierdzeniem, że zgadzasz się i akceptujesz Ofertę.

·           Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne Możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak je przetwarzamy na www.majya.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.

·           Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku niektórych Towarów masz prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej dostarczenia. Chcemy jednak uwzględnić Cię jeszcze bardziej niż prawo, a jeśli  zmienisz zdanie na temat zakupu (na przykład, jeśli nie korzystałeś z Towarów, które nie są szyte na miarę i chcesz je zwrócić), możesz bezpiecznie odstąpić  od Umowy w ciągu 66 dni od otrzymania przesyłki  i zwrócić nam Towar. Nie musisz podawać powodu zwrotu, ale jeśli nas o tym poinformujesz, chętnie pomożemy nam ulepszyć nasze usługi. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie: www.majya.pl/zwrot-i-wymiana-towaru.

·           W przypadku Towarów z instrukcją użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

·           Klient jest dla nas najważniejszy. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby reklamacja została rozpatrzona uczciwie i tak szybko, jak to możliwe. Szczegóły dotyczące skarg można znaleźć poniżej.

·           W przypadku Towarów szytych na miarę możemy wymagać depozytu w wysokości do 100% Ceny.

·           Jeśli jesteś konsumentem, odbierając paczkę od przewoźnika,  lepiej sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Nie zdarza się to często, ale pewność jest pewnością. Jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do sprawdzenia paczki w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Towaru.

·           Jeśli masz jakiś problem lub pytanie, napisz do nas e-mail na info@majya.pl lub zadzwoń +420 555 222 700.  Jesteśmy tu dla Ciebie i chętnie pomożemy Ci we wszystkim.

 

 

1.         Przepisy wstępne i podstawowe pojęcia

1.1.      Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umów zawieranych między nami a Spółkąza pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub Witryny. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy.  W przypadku sprzeczności pomiędzy Warunkami a Umową, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie.

1.2.      Niniejsze Warunki są w języku polskim  , a   umowa między nami jest również zawierana w języku polskim. Umowa i Warunki podlegają prawu czeskiemu. Należą do nich w szczególności ustawa nr 89/2012 Coll., kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami,  oraz ustawa nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów (jeśli jesteś konsumentem). Jeżeli stosunek ustanowiony przez Umowę (w tym Regulamin) zawiera element zagraniczny (międzynarodowy), uzgodniliśmy, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu.  Nie ma to wpływu na prawa, które przysługują Państwu jako konsumentom na mocy obowiązującego prawa.

1.3.      O ile nie określono inaczej, takie terminy w niniejszych Warunkach  mają następujące znaczenie:

Cena:                                 oznacza cenę, którą jesteś zobowiązany zapłacić nam za Towary.

                                            Charakter produktów: jesteśmy dostawcą wyrobów jubilerskich i biżuterii oferowanych w katalogu na Stronie Internetowej ("Towary").

Oferta:                                jest wiążącą ofertą zawierającą opis przedmiotu dostawy, specyfikację techniczną, ilość  sztuk Towaru, Cenę, przewidywany termin dostawy oraz sposób transportu.

Warunki:                             to niniejsze warunki, które regulują wzajemne prawa i obowiązki wynikające z lub na podstawie Umowy między nami a nami.

Umowa:                              to umowa kupna, którą zawieramy między nami.

Strony umowy:                   są stronami Umowy, tj. my i strony.

VY:                                     Jesteś przedsiębiorcą czy konsumentem.

Towary na zamówienie:     Towary indywidualnie dostosowane do Państwa życzeń lub wykonane bezpośrednio dla nas.

1.4.      W razie potrzeby możesz skontaktować się z nami, korzystając z następujących danych kontaktowych:

BIŻUTERIA MAJYA, s. r. o.

Prumyslova 989/12A, 747 23 Bolatice

E-mail: info@majya.pl

Telefon: +420 555 222 700

2.         Konto użytkownika

2.1.      Za pośrednictwem konta użytkownika zarejestrowanego w Serwisie możesz złożyć Zamówienie w rozumieniu art. 3.2 Regulaminu. Konto użytkownika nie jest jednak konieczne do utworzenia Zamówienia.  Może jednak przynieść Ci wiele korzyści, zobaczysz przegląd zamówień, a my możemy również od czasu do czasu zapewnić rabaty tylko dla tych, którzy założyli u nas użytkownika.

2.2.      Jeśli tworzysz konto użytkownika, jesteś zobowiązany do  podania prawdziwych i poprawnych informacji podczas jego rejestracji. Jesteś również zobowiązany do aktualizacji wszystkich danych w przypadku każdej zmiany. Uważamy, że dane podane na koncie użytkownika lub w zamówieniu są poprawne i prawdziwe.

2.3.      Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Ważne jest, aby zachować poufność w ramach tych danych bezpieczeństwa i nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim.

2.4.      Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, w szczególności z powodu niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania.

3.         Zamówienie i zawarcie Umowy

3.1.      Towary reklamowane na Stronie mają przede wszystkim charakter informacyjny. Nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia z Tobą Umowy w odniesieniu do tych Towarów.

3.2.      Zamówienie Towaru można złożyć za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, który zawiera informacje o charakterze Towaru, Cenie, sposobie zapłaty Ceny, a także wymaganym sposobie dostarczenia Towaru i innych kosztach z tym związanych ("Zamówienie").  Przed wysłaniem zamówienia możesz dowolnie sprawdzić i ewentualnie zmienić dowolne dane.  Złóż zamówienie, klikając przycisk "Zamów z obowiązkiem zapłaty". Uważamy, że dane podane w zamówieniu są prawidłowe. Ważne jest, aby wypełnić wszystkie swoje dane przed wysłaniem zamówienia i potwierdzić, że zapoznałeś się z niniejszymi Warunkami, zgadzasz się z nimi  i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

3.3.      Po otrzymaniu Zamówienia potwierdzimy jego otrzymanie pocztą elektroniczną (zwane dalej "Potwierdzeniem"),  a wraz z Potwierdzeniem prześlemy Ci niniejsze Warunki w  formacie pdf.  Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania  Potwierdzenia otrzymania Zamówienia.  W nietypowym charakterze Zamówienia jesteśmy uprawnieni  do żądania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia, w którym to przypadku Umowa zostaje zawarta między nami w momencie otrzymania Twojego potwierdzenia.

3.4.       Możesz również złożyć zamówienie telefonicznie  lub e-mailem, w którym to przypadku wyślemy Ci ofertę pocztą elektroniczną wraz z niniejszymi Warunkami, a Ty wyrazisz  zgodę na niniejsze Warunki pocztą elektroniczną. W takim przypadku umowa zostaje zawarta w momencie, gdy otrzymamy e-mail z potwierdzeniem, że  zgadzasz się i akceptujesz ofertę.

3.5.      W Zamówieniu jesteś zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych informacji; w przypadku niepełnych lub nieprawdziwych informacji nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wyrządzone szkody. Jesteś odpowiedzialny za aktualizację wszystkich swoich danych, a w przypadku zmiany jesteś zobowiązany powiadomić nas o takiej zmianie, jeśli może to nadal mieć wpływ na Umowę. Jeśli nie zgłosisz nam zmian, a Towar zostanie przejęty np. przez osobę nieuprawnioną, ponosisz wszelkie ryzyko z tym związane. Jednocześnie jesteś zobowiązany do zapłaty Ceny wraz z kosztami dostawy.

3.6.      Będziesz odpowiedzialny  za koszty poniesione w związku z komunikacją na odległość, takie jak koszt połączenia internetowego. Koszty te nie różnią się od podstawowej stawki operatora lub dostawcy usług internetowych.

3.7.      Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy z powodu sprzedaży zapasów, niedostępności  boga Z lub gdy producent, importer lub dostawca  boga Z przerwał produkcję lub import boga Z. W takim przypadku natychmiast powiadomimy Cię e-mailem i w ciągu 14 dni zwrócimy wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które otrzymaliśmy od Ciebie na mocy niniejszej Umowy w taki sam sposób lub w sposób przez nas uzgodniony.

4.         Zamawianie towarów szytych na miarę

4.1.      Masz możliwość zamówienia u nas towarów  szytych na miarę, takich jak grawerowanie w biżuterię. Zamówienie zawiera dokumenty, które musisz nam dostarczyć, ponieważ są one niezbędne do stworzenia Zamówienia Towarów Szytych na Miarę, a wszystkie ich parametry można znaleźć na Stronie Internetowej (zwane dalej "Dokumentami").

4.2.      Jeśli Zamówienie nie zawiera wszystkich niezbędnych Dokumentów, poprosimy Cię o ich wypełnienie lub możemy je uzupełnić samodzielnie według standardowych procedur. W takim przypadku Umowa zostaje zawarta między nami w momencie dostarczenia lub otrzymania uzupełnienia Dokumentów.  Istnieje możliwość zmiany treści Dokumentów do momentu rozpoczęcia przez nas produkcji Towaru. 

4.3.      Dokładnie sprawdź wszystko, co mówisz w materiałach. W przypadku, gdy Dokumenty zawierają błąd, którego nie jesteśmy w stanie ocenić (w szczególności dotyczące tekstów, wymiarów itp.), lub brak takich informacji w Dokumentach, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane produkcją Towarów z takim błędem lub brakującymi informacjami. Nie sprawdzamy  dokumentów i informacji w nich zawartych pod względem merytorycznym, sprawdzamy jedynie, czy technicznie możliwe jest wyprodukowanie Towaru według nich.

5.         Bonów

5.1.      Oprócz Towarów można również zamówić bon podarunkowy na Stronie internetowej. Instrukcje dotyczące jego realizacji można znaleźć bezpośrednio na voucherze. Voucher jest ważny (o ile nie zaznaczono inaczej) 160 dni od jego wydania. Bon podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do zapłaty za zakup Towarów na Stronie.  Każdy  bon podarunkowy można zrealizować tylko raz.  Pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do bonów upominkowych.

6.         Warunki płatności

6.1.      Witryna zawsze podaje cenę Towarów, w tym podatek VAT i wszystkie inne podatki i opłaty. Jesteśmy płatnikiem podatku VAT .

6.2.      Jeśli w podanej Cenie wystąpi oczywisty błąd (np. Towary, które sprzedajemy na Stronie Internetowej za mniej niż 10% zwykłej ceny), nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Towarów z tak oczywiście błędną Ceną, a jeśli Umowa z taką błędną Ceną została już zawarta między nami, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy.  Oczywiście poinformujemy Cię o błędzie bez zbędnej zwłoki i wyślemy Ci zmienioną ofertę e-mailem. Jest to uważane za nowy projekt Umowy, w którym to przypadku Umowa zostaje zawarta tylko po potwierdzeniu, że zgadzasz się z nową ceną.

6.3.      Cenę i wszelkie koszty związane z dostawą Towarów można znaleźć w sposób określony tutaj: www.majya.pl/wysylka-i-platnosc

6.4.      W przypadku płatności przelewem jesteś zobowiązany do zapłaty Ceny wraz z prawidłowym zmiennym symbolem płatności, którym zazwyczaj jest  numer Zamówienia. Jeśli nie wpiszesz tego symbolu, może się zdarzyć, że zapłata Ceny nie zostanie dopasowana do Umowy i Towar nie zostanie dostarczony na czas.

6.5.      Jeśli płacisz za Towary przelewem bankowym, Cena Towarów jest uważana za zapłaconą w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na naszym koncie lub w momencie dostarczenia potwierdzenia transakcji. Wyślemy towar natychmiast po tym, chyba że uzgodniono inaczej.

6.6.      Do każdej płatności wnaszym kraju wystawimy dokument podatkowy (fakturę), który zawsze spełnia wymogi przepisów prawa. Wyślemy go na adres e-mail podany w Zamówieniu. Termin płatności dokumentu podatkowego (faktury) wynosi 14 dni.

6.7.      Uzgodniliśmy również, że w przypadku  zwłoki w płatności lub jej części na naszą rzecz, jesteśmy uprawnieni  do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia do daty płatności włącznie. Jeśli jesteś konsumentem,  mamy to prawo tylko wtedy, gdy zamówiłeś Towary dostosowane do indywidualnych potrzeb.

6.8.      W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest Towar szyty na miarę i nie zapłaciłeś Ceny w terminie, wyślemy 3 przypomnienia o braku płatności na adres e-mail. Po trzecim wysłaniu upomnienia możemy zażądać zapłaty kary umownej w wysokości  500 CZK  lub 1% ceny towarów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

6.9.      Kara umowna płatna jest w terminie 15 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do odszkodowania.

6.10.   Towar jest naszą własnością do momentu pełnej zapłaty Ceny inie jesteś uprawniony do  rozporządzania nimi w jakikolwiek sposób, przekazywania ich osobom trzecim lub obciążania ich prawami osób trzecich.

Fakturowania

6.11.   Przy zamawianiu  Towarów   szytych na miarę możemy wymagać wpłaty zaliczki  w wysokości 100% całkowitej Ceny. Po zaksięgowaniu zafakturowanej kwoty na naszym koncie, rozpoczniemypracę  nad Towarem szytym na miarę. W indywidualnych przypadkach można uzgodnić 50% depozytu. W takim przypadku zapłacisz pozostałe 50% całkowitej Ceny na podstawie wystawionegodokumentu podatkowego (faktury) po Towarze szytym na miarę. Po zaksięgowaniu pozostałej kwoty na naszym koncie, wyślemy Towar szyty na miarę w naszym kraju.

6.12.   Możemy również zgodzić się, że nie ma potrzeby wpłacania depozytu lub że okres zapadalności może zostać przedłużony.  W  takich przypadkach wystawimy dokument podatkowy (faktularny) w dniu wysyłki Towaru.

6.13.   Jesteś zobowiązany do zapłaty nam faktury prawidłowo i terminowo w stosunku do terminu jej wymagalności. Jeśli nie zapłaciszwystawionego dokumentu podatkowego (faktury) w terminie, możemy wstrzymać prace nad produkcją Towaru lub jego dostawą.

7.         Warunki dostawy i odbioru Towaru

7.1.      Sposoby dostawy Towarów do Ciebie są wymienione na Stronie internetowej lub możemy ustalić sposób dostawy indywidualnie.

7.2.      Jeśli jesteś konsumentem i nie zgadzamy się inaczej, dostarczymy Ci Towar w ciągu 30 dni od zawarcia umowy S, w przeciwnym razie możesz odstąpić od umowy S.  

7.3.      Koszt wysyłki jest podany w Zamówieniu i płacisz go wy, chyba że uzgodnimy inaczej.

7.4.      Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zamówiony Towar nie znajduje się w magazynie lub nie ma ich w magazynie w terminie 15 dni od zawarcia Umowy. Ten czas dostawy nie ma zastosowania do Towarów, dla których dłuższy czas dostawy jest wyraźnie określony na Stronie internetowej. Jesteśmy uprawnieni do późniejszego dostarczenia Towaru z przyczyn leżących po stronie osoby trzeciej (np. przewoźnika), o takiej sytuacji poinformujemy Cię drogą mailową, a  jeśli jesteś konsumentem, możesz odmówić takiego opóźnienia w dostawie  Towaru  i odstąpić od Umowy.

7.5.      Zobowiązujesz się do prawidłowego odbioru Towarów. Jeśli nie odbierzesz Towaru, jesteśmy uprawnieni do dochodzenia odszkodowania  za poniesione przez Ciebie szkody, w tym dodatkowe koszty, które ponosimy.  Te nowekoszty są ustalane według stawki ryczałtowej w wysokości 200 CZK miesięcznie. Jeśli nie odbierzesz  Towaru, ryzyko uszkodzenia Towaru przechodzi na Towar. Jesteśmy również uprawnieni do wpisania  Towaru na listę nierzetelnych klientów w przypadku nieprzyjęcia Towaru, a w przypadku dalszego zakupu będziesz zobowiązany do zapłaty z góry przelewem bankowym na nasze konto.

7.6.      Przed przejęciem  przesyłki zalecamy sprawdzenie jej statusu. Jeżeli przesyłka została uszkodzona lub inna oczywista wada, możesz odmówić przyjęcia przesyłki lub sporządzić z przewoźnikiem protokół poświadczonego doręczenia. Prosimy  o poinformowanie nas o stwierdzonych uszkodzeniach i udokumentowanie szkody,  jeśli to możliwe. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, jesteś zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w ciągu 3 dni roboczych.

7.7.      W przypadku, gdy zawarłeś Umowę jako przedsiębiorca, a  dostarczony Towar nie odpowiada  Umowie, jesteś zobowiązany powiadomić nas w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania. Do niniejszego zgłoszenia są Państwo zobowiązani dołączyć zdjęcia potwierdzające wadę. W ciągu kolejnych 5 dni roboczych jesteś zobowiązany do  odesłania Towaru do nas. Jeśli Towar nie zostanie zwrócony w tym terminie lub zostanie zwrócony uszkodzony, nie musimy go przyjmować.

7.8.      W przypadku działania siły wyższej lub zdarzeń, których nie można przewidzieć (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, przestoje podwykonawców itp.), Jesteśmy uprawnieni do przedłużenia terminu dostawy Towarów o czas trwania siły wyższej inie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione z powodu opóźnionej dostawy Towarów.

7.9.      W przypadku obciążenia na przepustowość przewoźników lub niewłaściwego wyboru rodzaju transportu nieodpowiadającego charakterystyce przesyłki, jesteśmy uprawnieni do zmiany środka transportu według naszego najlepszego uznania lub do skorzystania z transportu własnego. O tej zmianie poinformujemy Cię  e-mailem.

7.10.   Podstawowa cena transportu podana  na stronie internetowej  dotyczy do Polski, transport do innych krajów zostanie uzgodniony inaczej.

8.         Odstąpienie od Umowy przez konsumenta

8.1.      Jako konsument, tj. osoba, która zawiera Umowę poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub podobnej działalności, masz prawo odstąpić od umowy Szawartej przez Internet, e-mail, telefon lub inny środek porozumiewania się na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania  Z boží (Z boží).  Chcemy Ci sprostać jeszcze bardziej, niż nakazuje nam prawo, dlatego umożliwiamy Ci odstąpienie od Umowy i zwrot towaru w ciągu 66 dni od jego dostawy. Jeśli wysyłamy Ci Towar w kilku przesyłkach, okres jest liczony od otrzymania  ostatniej przesyłki, wręcz przeciwnie, jeśli dostarczamy Ci Towar regularnie, okres odstąpienia jest liczony od dostarczenia pierwszej dostawy. Niniejsza sekcja Warunków ma zastosowanie wyłącznie do konsumentów.

8.2.      Pamiętaj, że nie masz prawa odstąpić od Umowy w przypadku:

a)          gdy Towary zostały dostosowane do  Państwa życzenia lub dla Państwa osoby, w szczególności w przypadku Towarów szytych na miarę;

b)         w przypadku Towarów w zapieczętowanym opakowaniu  , które zostały usunięte z tego opakowania i nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych.

8.3.      Jeśli chcesz odstąpić od Umowy, możesz skorzystać z tego formularza: www.majya.pl/zwrot-i-wymiana-towaru.  Możeszrównież odstąpić od Umowy zgodnie z niniejszym artykułem Warunków poprzez jednoznaczne oświadczenie dla nas.

8.4.      Możesz wypróbować towary (z wyjątkiem powyższych wyjątków), ale tylko po to, abyś zapoznał się z ich charakterem, cechami i funkcjonalnością, jakbyś wypróbował je w sklepie.  Jeśli  spróbujesz lub zużywasz więcej Boga i w jakiś sposób zmniejszysz jego wartość, obsługując go, możemy zwrócić ci kwotę zmniejszoną przez  przywrócenie boga Zdo pierwotnego stanu, abyśmy mogli sprzedać go innym klientom.

8.5.      W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa ulega rozwiązaniu od początku. Oznacza to, że zwracasz nam towar, a my zwrócimy zapłaconą przez Ciebie cenę  , w tym najniższą oferowaną przez nas opłatę pocztową. Musisz wysłać nam towar w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Koszty odesłania boga Zz powrotem do nas ponosi Ty.

8.6.      W przypadku odstąpienia od Umowy zwrócimy Ci Cenę w  taki sam sposób, w jaki pierwotnie ją od Ciebie zaakceptowaliśmy. Możemy jednak również uzgodnić inny zwrot Nagrody.  Zwrócimy Ci cenę w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy. Możemy jednak wstrzymać się z płatnością do czasu otrzymania zwróconego towaru lub do momentu, gdy udowodnisz nam, że wysłałeś towar (na przykład z potwierdzeniem od przewoźnika).

8.7.      Towary, w tym wszelkie możliwe prezenty, należy wysłać lub osobiście dostarczyć na nasz adres: Průmyslová 989/12A, 747 23 Bolatice. Prosimy nie wysyłać nam towaru za pobraniem.

8.8.      Jeżeli wraz z Towarem wysłaliśmy jakiekolwiek inne bezpłatne świadczenie – upominek, musisz również zwrócić to bezpłatne świadczenie w przypadku odstąpienia od Umowy.

9.         Odpowiedzialność za wady –  reklamacje

Polityka reklamacji

9.1.      Jeśli jesteś konsumentem, jesteśmy odpowiedzialni za to, że Zboží nie ma wad przy odbiorze. W szczególności jesteśmy odpowiedzialni za to, że OdBoga:

a)         odpowiada uzgodnionemu opisowi, rodzajowi i ilości, a także jakości, funkcjonalności i innym uzgodnionym właściwościom;

b)         nadaje się do celu, dla którego o to prosisz i na który wyraziliśmy zgodę;

c)         Jest dostarczany z uzgodnionymi akcesoriami i instrukcją użytkowania.

9.2.      Jeśli jesteś konsumentem, jesteśmy również  odpowiedzialni za zapewnienie, że oprócz uzgodnionych właściwości:

a)         Z Boga jest odpowiednie do celu, dla którego Z Boga tego rodzaju jest zwykle używany, również w odniesieniu do praw osób trzecich i prawa;

b)         Podwzględem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności i bezpieczeństwa, odpowiada zwykłym właściwościom rzeczy tego samego rodzaju, których można racjonalnie oczekiwać, nawet w świetle publicznych oświadczeń składanych przez nas lub przez inną osobę w tym samym łańcuchu umów, w szczególności reklamy lub etykietowania;

c)         jestdostarczany z akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją i innymi instrukcjami użytkowania, których użytkownik może zasadnie oczekiwać;

d)         Odpowiada on pod względem jakości lub wzornictwa próbce lub szablonowi, który dostarczyliśmy Państwu przed zawarciem Umowy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ostatnie cztery punkty, jeśli wyraźnie ostrzegliśmy Cię przed zawarciem Umowy, że jakiś atrybut Boga jest inny i wyraźnie wyraziłeś na to zgodę przy zawieraniu Umowy.

9.3.      Jeśli jesteś przedsiębiorcą, jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie Towaru Tobie lub przewoźnikowi w uzgodnionej ilości, jakości i wzornictwie.

9.4.      Jeśli zakupiłeś Towary, które były wadliwe i zostały zdyskontowane z powodu ich wady, nie ponosimy odpowiedzialności za tę wadę, za którą Towary były tańsze. Jesteśmy jednak odpowiedzialni za inne wady takich Towarów.

9.5.      Jeśli jesteś konsumentem, możesz skorzystać ze swoich praw wynikających z wadliwego wykonania w ciągu dwóch lat od otrzymania Towarów. Jeżeli wada ujawni się w ciągu roku od otrzymania, Towar uważa się za wadliwy w momencie odbioru, chyba że charakter rzeczy lub wady ją wyklucza. Okres ten nie biegnie przez okres, w którym nie możesz korzystać z rzeczy, jeśli słusznie złożyłeś reklamację dotyczącą wady.

9.6.      Nie masz praw z tytułu wadliwego wykonania, jeśli sam spowodowałeś wadę. Wadą Towaru nie jest normalne zużycie wynikające z normalnego użytkowania. 

9.7.      W przypadku Towaru używanego wadą nie jest zużycie odpowiadające stopniowi jego wcześniejszego użytkowania. Jeśli kupisz od nas używany przedmiot, możesz skorzystać ze swoich praw z tytułu wadliwego wykonania tylko w ciągu jednego roku od otrzymania takiego Towaru, jeśli jesteś konsumentem.

Jak dochodzić praw z wadliwego wykonania?

9.8.      Możesz złożyć reklamację tutaj: www.majya.pl/zwrot-i-wymiana-towaru.

9.9.      Formularz będzie wymagał następujących elementów:

a)         wswoich danych kontaktowych,

b)         opis usterki,

c)         wymóg co do sposobu załatwienia reklamacji,

d)         dowód zakupu Towaru (numer zamówienia, e-mail).

9.10.   Towar, który zgodnie  zAS ma wadę, wysyłamy na powyższy adres. Towar powinien być zapakowany w odpowiednie opakowanie podczas transportu, tak aby nie uszkodzić Towaru, musi być czysty i kompletny. W przeciwnym razie nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrzenia reklamacji i odeślemy Towar na nasz koszt.

9.11.   Jeśli Z ma boską wadę, możesz zażądać jej usunięcia. Wedle własnego uznania możesz poprosić:

a)           dostawa nowej rzeczy bez wady; lub

b)           naprawa przedmiotu,

chyba, że wybrany przez Państwa sposób usunięcia wady jest dla nas niemożliwy lub niewspółmiernie kosztowny w porównaniu do innego. W takim przypadku możemy odmówić usunięcia wady, w szczególności w odniesieniu do wagi wady i wartości, jaką Zmiałby bez wady.

9.12.   W następujących przypadkach możesz poprosić o rozsądną zniżkę lub odstąpić od umowy S:

a)           jeżeli odmówiliśmy usunięcia wady lub nie usunęliśmy jej w rozsądnym terminie po złożeniu reklamacji, aby nie powodować istotnych niedogodności;

b)           gdy wada objawia się wielokrotnie, co oznacza trzy razy i więcej;

c)            jeżeli wada stanowi istotne naruszenie Umowy;

d)           gdy z naszego oświadczenia lub okoliczności jasno wynika, że nie usuniemy wady w rozsądnym terminie lub bez znaczących niedogodności dla Ciebie.

9.13.   Ale nie możesz wycofać się z SMluva, jeśli wada Boga nie jest znacząca.

9.14.  Możesz złożyć skargę bezpośrednio do nas dotyczącą praw wynikających z wad. Jeśli jednak do naprawy wyznaczona jest inna osoba (np. warsztat), która jest dostępna w naszym sąsiedztwie lub w miejscu, które jest bliżej Ciebie, należy złożyć reklamację na usterkę osobie, która jest wyznaczona do przeprowadzenia naprawy.

9.15.  Jeśli jesteś konsumentem, jeśli nie wywiążemy się z naszych zobowiązań wynikających z wadliwego wykonania, nie musisz płacić nam niezapłaconej Ceny lub jej części.

Jak rozstrzygnąć roszczenie?

9.16.   Jeśli ktoś inny nie jest wyznaczony do naprawy (np. serwisu), a jesteś konsumentem, jesteśmy zobowiązani do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym jest to możliwe w odniesieniu do asortymentu sprzedawanych produktów, a nawet w naszej siedzibie.

9.17.   Przy składaniu reklamacji wydamy Ci elektroniczne potwierdzenie z podaniem daty złożenia reklamacji, jaka jest jej treść, jakiego sposobu załatwienia reklamacji wymagasz oraz Twoje dane kontaktowe, abyśmy mogli poinformować Cię o rozstrzygnięciu reklamacji.

9.18.   Jeśli jesteś konsumentem, w ciągu 30 dni od zgłoszenia reklamacji rozpatrzymy reklamację (w tym usunięcie wady) i poinformujemy Cię o tym. Możemy również wspólnie uzgodnić dłuższy okres. Jeśli nie dotrzymamy 30-dniowego okresu, możesz odstąpić od  umowy Slub poprosić o rozsądną zniżkę.

9.19.   Jeśli jesteś przedsiębiorcą, rozpatrzymy  Twojąreklamację  tak szybko, jak to możliwe, ale nie mamy na to ustalonego terminu.

9.20.   Po rozliczeniu reklamacji wydamy Ci elektroniczne potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania lub pisemne potwierdzenie odrzucenia reklamacji.

9.21.   Jeśli jesteś konsumentem, maszprawo do zwrotu zasadnie poniesionych kosztów złożenia reklamacji, przy czym koszty te uznaje się za najniższe z możliwych.  Musisz ubiegać się o zwrot kosztów nie później niż miesiąc po upływie terminu reklamacji wady, w przeciwnym razie mogą one nie zostać Ci przyznane.  Jako przedsiębiorca nie masz tego prawa.

9.22.   Przed pierwszym użyciem któregokolwiek z bogów jesteś zobowiązany do zapoznania się z instrukcją użytkowania, jeśli wyślemy ją do Ciebie elektronicznie lub razem  z Zboží, a następnie postępuj zgodnie z informacjami z niego. W przeciwnym razie ryzykujesz, że niewłaściwe użycie Boga wyrządzi Ci szkodę i nie będziesz mógł dochodzić wady w ramach swojego prawa wynikającego z odpowiedzialności za wadę.

10.       W jakisposób mamy inne prawa i obowiązki drugiej strony?

10.1.   Rozpatrujemy Twoje reklamacje za pośrednictwem naszego kontaktowego adresu e-mail. Informację o rozstrzygnięciu Twojej reklamacji wyślemy na Twój adres e-mail .

10.2.   Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 44, 110 00 Praga 1, ID: 000 20 869, adres internetowy: www.adr.coi.cz,  jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Rozwiązanie zostanie zainicjowane tylko na Twoją prośbę, w przypadku, gdy spór nie może zostać rozwiązany bezpośrednio z nami. Możesz złożyć wniosek nie później niż 1 rok od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystałeś ze swojego prawa u nas.

10.3.   Przy rozstrzyganiu sporów wynikających z Umowy możliwe jest korzystanie z platformy internetowej znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.4.   Rozpatrujemy Twoje reklamacje za pośrednictwem naszego kontaktowego adresu e-mail. Informację o rozstrzygnięciu Twojej reklamacji wyślemy na Twój adres e-mail.

10.5.   Możemy dostarczyć sobie wszelką korespondencję pisemną pocztą elektroniczną.

11.       Postanowienia końcowe

11.1.   Możemy zmieniać i uzupełniać niniejsze Warunki i ich brzmienie, ich aktualne brzmienie zawsze można znaleźć na stronie internetowej. Zmiany nie mają jednak wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z nowym brzmieniem Warunków, możesz natychmiast rozwiązać Umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. W takim przypadku Umowa zostanie rozwiązana w dniu poprzedzającym datę wejścia w życie zgłoszonej zmiany. Jeśli nie skorzystasz z prawa do rozwiązania Umowy, nowe brzmienie Warunków zostanie uznane za uzgodnione.

11.2.   Wyślemy Ci potwierdzenie zawarcia Umowy drogą mailową. Samą Umowę, w tym niniejszy Regulamin, archiwizujemy w formie elektronicznej i nie jest ona publicznie dostępna. Jeśli potrzebujesz, napisz do nas, a my z przyjemnością Ci go wyślemy.

11.3.   Jesteśmy uprawnieni do prowadzenia działalności na podstawie licencji handlowej, inspekcja handlowa przeprowadzana jest w zakresie jej kompetencji przez właściwy Urząd Licencjonowania Handlu. Podlegamy również nadzorowi Czeskiej Inspekcji Handlowej w zakresie zgodności z ustawą nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

11.4.   Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w Stronę internetową lub w wyniku jej użytkowania niezgodnie z jej przeznaczeniem.

11.5.   Wszystkie nasze prawa do Witryny, w tym między innymi prawa autorskie do Witryny, w tym układ strony, zdjęcia, filmy, grafika, znaki towarowe, logo i inne treści i elementy, należą do nas. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania z Witryny lub jakiejkolwiek jej części bez naszej zgody.

11.6.   Nie jesteśmy związani żadnymi kodeksami postępowania w odniesieniu do Ciebie.

11.7.   W przypadku wystąpienia siły wyższej nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku z przypadkami siły wyższej, a jeżeli sytuacja siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 10 dni, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od Umowy.

11.8.   Wszelkie informacje, które nam przekazujesz, są poufne i będziemy je traktować jako takie. Przetwarzamy również niektóre Twoje dane osobowe. Możesz przeczytać o tym, dlaczego to robi i jak  chroni je na www.majya.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych  .

11.9.   Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@majya.pl

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 03.05.2023