Rabaty do 40% w kategorii RABATY.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez spółkę MAJYA JEWELRY, s.r.o., IČO: 19062885, z siedzibą Novoměstská 207, 747 25 Sudice, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie pod sygn. C 91877 (dalej „my”), ​​który jest jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych.

Ponieważ zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych, przygotowaliśmy dla Ciebie te informacje o ich </span > przetwarzanie. Te informacje są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) . Dowiesz się w nich przede wszystkim, jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego to robimy, jak z nimi pracujemy i jak długo będziemy je przechowywać.

Ta informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych, jeśli jesteś naszym klientem, partnerem biznesowym lub użytkownikiem strony internetowej  www .majya.cz  (zwana dalej „stroną internetową”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Niektóre Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i zamówienia naszych towarów. Używamy innych, aby zapewnić funkcjonalność naszej witryny.

To są Twoje informacje:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer telefonu i adres e-mail;
 • lub informacje dotyczące karty płatniczej, takie jak jej numer i data ważności (ale nie przechowujemy tych informacji)
 • informacje dotyczące Twojej wizyty w Witrynie (adres IP, typ urządzenia, pliki cookie, długość połączenia itp.);
 • dane osobowe widoczne na znaczkach i wizytówkach, które u nas zamówiłeś.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w zakresie zamówionych u nas towarów, naszej komunikacji między nami oraz innych szczegółów dotyczących zawartej między nami umowy.

Używamy plików cookie i wysyłamy biuletyny

Używamy plików cookie do funkcjonowania strony. Wszystkie informacje na temat plików cookie można znaleźć poniżej w  sekcji tych informacji, która dotyczy plików cookie.

Jeśli zawarłeś z nami umowę, jesteśmy uprawnieni do wysyłania Ci naszych biuletynów przez okres 3 lat, chyba że zrezygnujesz, klikając bezpośrednio w biuletynie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@majya.cz. Umożliwia nam to nasz prawnie uzasadniony interes.

Używamy Heureki

Określamy Twoją satysfakcję z zakupu za pomocą ankiet e-mailowych w ramach programu Zweryfikowani przez klientów, w który zaangażowany jest nasz e-sklep. Wysyłamy je do Ciebie za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, chyba że odmówisz ich otrzymania. Przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłania ankiet w ramach programu Zweryfikowani przez klientów na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu Twojej satysfakcji z zakupu u nas. Do wysyłania kwestionariuszy, oceny Twojej opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z podmiotu przetwarzającego, który jest operatorem portalu Heureka.cz; w tych celach możemy przekazać informacje o zakupionym towarze oraz Twój adres e-mail. Podczas wysyłania ankiet e-mailowych Twoje dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim dla ich własnych celów. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wysyłaniu ankiet e-mailowych w ramach programu Zweryfikowani Klienci, rezygnując z otrzymywania kolejnych ankiet, korzystając z linku znajdującego się w wiadomości e-mail z ankietą. W przypadku sprzeciwu nie będziemy Ci dalej wysyłać kwestionariusza.

Co upoważnia nas do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z kilku powodów. Każdy z tych powodów musi być również poparty podstawą prawną przetwarzania, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem.

Powody, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe są następujące:

Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy

Przetwarzamy dane osobowe w tym celu w celu dostarczenia zakupionych u nas towarów oraz kontaktu i komunikacji w sprawie zamówienia i umowy.

Naszprawnie uzasadniony interes

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, ponieważ pozwala nam na to nasz prawnie uzasadniony interes. Dzięki temu możemy dostosować ofertę do Twoich potrzeb lub podjąć odpowiednie działania w celu dochodzenia lub obrony naszych roszczeń prawnych.

To nasz obowiązek

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również dlatego, że nakazują nam to przepisy prawa. Na przykład zgodnie z ustawą o rachunkowości jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów podatkowych – faktur, które mogą zawierać Twoje dane osobowe.

Twoje nachylenies

W w niektórych przypadkach możesz udzielić nam zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres info@auditweb.eu. Nawet po upływie okresu, na jaki wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub w przypadku cofnięcia zgody zgody, nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych, możemy zachować te, o ile nasz prawnie uzasadniony interes lub przepisy prawa na to pozwalają. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

Czy musisz podawać nam swoje dane osobowe?

W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe do celów, w których podanie nam Twoich danych osobowych jest niezbędne. Na przykład, jeśli jesteś zainteresowany zamówieniem naszych towarów, Twoje dane osobowe są nam potrzebne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub kontaktu z Tobą w trakcie naszej współpracy. Twoje dane osobowe są nam potrzebne także wtedy, gdy mają być wymienione na wizytówkach lub znaczkach. Niestety, bez tego nie zadziała.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Jeżeli zawrzemy wspólnie umowę, Twoje dane osobowe przechowujemy dłużej niż tylko przez czas trwania naszej współpracy do momentu dostarczenia towaru np. z przyczyn odstąpienia od umowy, reklamacji, roszczeń odszkodowawczych i innych. Zgodnie z przepisami prawa regulującymi rachunkowość jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów podatkowych przez okres 10 lat od końca okresu podatkowego, w którym transakcja miała miejsce. W związku z tym nie możemy usunąć Twoich danych osobowych bezpośrednio po zakończeniu naszej współpracy.

Możesz jednak mieć pewność, że przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko przez niezbędny czas i w rozsądnym zakresie. Okres przechowywania określonych danych osobowych jest następnie określany zgodnie z następującą logiką:

 • na czas trwania łączącej nas umowy;
 • przez czas niezbędny do ochrony naszych praw oraz przez czas niezbędny do identyfikacji, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (do 4 lat); < /li>
 • na czas trwania naszych ewentualnych innych prawnie uzasadnionych interesów (do 4 lat);
 • przez okres określony przepisami prawa (do 10 lat).

A co z plikami cookie?

Aby witryna działała, używamy plików cookie, czyli małych plików, które nasza witryna przechowuje na Twoim urządzeniu za pomocą Twojej przeglądarki. Pliki cookie mogą zapisywać określone informacje z Twoich wizyt w Witrynie. Pliki cookie możemy podzielić na niezbędne, analityczne i marketingowe.

Tzw niezbędne pliki cookies są niezbędne do zapewnienia działania Serwisu. Do korzystania z tych plików cookie nie jest wymagana zgoda, jest to nasz prawnie uzasadniony interes, aby strona działała prawidłowo.

Wykorzystywanie tak zwanych analitycznych plików cookie jest również naszym prawnie uzasadnionym interesem. Pliki cookie należące do tej kategorii służą głównie do anonimowego monitorowania ruchu i aktywności użytkowników w Serwisie. Dzięki temu możemy monitorować, co lubią klienci i ulepszać nasze usługi.

Wykorzystujemy również marketingowe pliki cookies umożliwiające np. remarketing w Serwisie. Dzięki temu możemy oferować Ci nasze towary za pomocą reklamy ukierunkowanej. Ale potrzebujemy do tego Twojej zgody.

Używamy plików cookie do przetwarzania następujących danych osobowych:

pliki cookie;

Adres IP Twojego komputera.

Jakich plików cookie używamy?

<szerokość tabeli="593" style="font-weight: 400;"> <ciało>

Pliki cookie

Dlaczego ich używamy?

Po jakim czasie je usuniemy?

_ga

_gid

_ga i _gid przydzielają każdemu odwiedzającemu naszą stronę losowy identyfikator, dzięki któremu m.in.możemy mierzyć ruch na naszej stronie, tworzyć statystyki dotyczące ruchu i zachowania odwiedzających na naszej stronie.

2 lata

24 godziny

 

Co uprawnia nas do korzystania z plików cookie?

Nawet jeśli nie możemy Cię bezpośrednio zidentyfikować za pomocą plików cookie, gromadzenie plików cookie można uznać za przetwarzanie danych osobowych odwiedzających.  < /span>Wspomnianych plików cookie używamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a pliki cookie, za pomocą których kierujemy reklamy dostosowane do potrzeb, przetwarzamy za Twoją zgodą.

Jakie masz prawa w związku z plikami cookie?

Możesz także korzystać z serwisu w trybie, który nie zezwala na stosowanie plików cookies, w związku z czym nie będziemy mogli zbierać danych o Twoim zachowaniu na stronie. Możesz ustawić ten tryb w swojej przeglądarce internetowej lub możesz sprzeciwić się takiemu gromadzeniu danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw ten można zgłosić, wysyłając go na nasz adres kontaktowy info@majya.cz. Rozpatrzymy wówczas sprzeciw niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

Możesz wyrazić i wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tak zwanych „marketingowych plików cookie” przez swoją przeglądarkę.

Należy jednak pamiętać, że jeśli odrzucisz pliki cookie lub sprzeciwisz się ich przetwarzaniu, Witryna może nie być wyświetlana w 100% poprawnie.

Kto oprócz nas ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Przekazujemy również Twoje dane osobowe następującym osobom - podmiotom przetwarzającym lub administratorom danych osobowych:

 • Usługa Google Analytics obsługiwana przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • AdVisio marketing s.r.o., Josefa Šavla 1271/12, 709 00 Ostrava, ID: 04305116.

Możemy również przekazać Twoje dane osobowe władzom publicznym, jeśli leży to w naszym interesie lub jeśli nas o to poproszą.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz wszystkie prawa, które  przyznaje Ci prawo. Możesz poprosić nas o poinformowanie Cię, jakie dane osobowe na Twój temat przetwarzamy, a my musimy zapewnić Ci do nich dostęp, jeśli nas o to poprosisz. Możesz poprosić nas o poprawienie błędnych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych. Pod pewnymi warunkami jesteśmy również zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, jeśli nas o to poprosisz. Jeśli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz możliwość złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oprócz powyższych praw, masz również prawo do sprzeciwu, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw ten można zgłosić wysyłając go na nasz adres kontaktowy lub na adres e-mail info@auditweb.eu. Rozpatrzymy sprzeciw niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania.< /p>

Masz inne pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres info@majya.cz, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.< /p>